Budynek mieszkalno-usługowy przy ulicy Jedności 3 w Koszalinie