Budynek mieszkalno-usługowy przy ulicy Zwycięstwa 109 w Koszalinie